Get Adobe Flash player

سیستم های کنترل حریق:

آتش سوزی یکی از خطرناکترین پدیده هایی است که رخ می دهد و زیانهای قابل توجه مالی و جانی جبران ناپذیری به بار می آورد، با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی امروزه به علت استفاده از تجهیزات و ابزارآلات برقی، استفاده از سیستم های کنترل و دفع حریق به عنوان ابزاری بدیهی در محل زندگی و کار افراد لازم به نظر می رسد.

طراحی این سیستم ها با استفاده از انواع مختلف سنسورها و تجهیزات دیگر، توسط ساخت و ارائه آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای علمی در این زمینه انجام می پذیرد و با توجه به اینکه امنیت جان مهمترین و ابتدایی ترین دغدغه انسان در زندگی افراد می باشد، سیستم های شناسایی و دفع حریق همیشه به عنوان سیستمی مدافع در کنار افراد در محل زندگی یا کار آنها به کار گرفته می شود.

از این رو شرکت مهندسی صنعت برق تکسان راه کار کاملی را جهت طراحی و اجرای طیف وسیعی از تجهیزات و متعلقات سیستم شناسایی و دفع حریق جهت انواع مختلف کاربردهای صنعتی، تجاری و خانگی با توجه به انواع مختلف این سیستم ها به شرح ذیل ارائه می نماید:

  • طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر توسط انواع مختلف سنسورها.
  • طراحی، تأمین و اجرای سیستم پیشگیری از حریق.
  • طراحی، تأمین و اجرای سیستم کنترل و مدیریت دود.
  • طراحی، تأمین و اجرای سیستم های اطفاء حریق با استفاده انواع روشهای اطفاء گازی.
  • طراحی، تأمین و اجرای سیستم های اطفاء حریق آب، فوم و پودر.
  • تأمین کلیه سنسورهای کشف حریق شامل: سنسورهای گاز، دود، حرارت و آتش.
  • تأمین کلیه قطعات و تجهیزات اصلی و جانبی سیستم های اعلام و اطفاء حریق.
  • مجتمع سازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق با سیستم های کنترلی دیگر.