Get Adobe Flash player

تأمین نیرو:

شرکت مهندسی صنعت برق تکسان اعتقاد دارد مديريت منابع انساني در هر شركت پروژه محور شامل اداره استراتژيك و پايدار نيروي انساني به عنوان باارزش ترين دارايي جهت كمك به رسیدن اهداف تعيين شده، با تأكيد بر ايجاد ارزش افزوده و خلق مزيت رقابتي توسط نيروي انساني خود می باشد.

شرکت مهندسی صنعت برق تکسان با استفاده از نیروی انسانی ساده، تکنسین و مهندس به صورت متخصص و غير متخصص در شیفت های متناوب و با استفاده از برنامه تخصصی سرویس و نگهداری صنعتی و PM سرویس روزانه، هفتگی و یا ماهیانه اقدام به عقد قراردادهای تأمین نیرو در حوزه فعالیت خود می نماید.