Get Adobe Flash player

نظارت و بازرسی:

انجام نظارت بر نحوه پیشرفت فیزیکی پروژه در کارگاه و بازرسی از تجهیزات و سیستم ها با استفاده از کارشناسان مجرب شرکت مهندسی صنعت برق تکسان انجام می پذیرد.

انجام بازرسی های حین ساخت و نصب به طور مؤثر و کارامد باعث جلوگیری از صرف هزینه های پروژه، رفع ابهام یا شبهه در خصوص عملکرد مجری و در نهایت منجر به انجام شدن کار به طور صحیح و با کیفیت خواهد گردید.

در این خصوص شرکت مهندسی صنعت برق تکسان آماده ارائه خدمات نظارت و بازرسی پروژه ها مطابق با نیاز کارفرما می باشد.