Get Adobe Flash player

آموزش:

هدفت ایجاد مرکز آموزش شرکت مهندسی صنعت برق تکسان تأمین نیروی متخصص مورد نیاز متناسب با پروژه ها می باشد. آموزش های تخصصی شامل اصول طراحی، معرفی و استفاده از استانداردها و کار با نرم افزارهای تخصصی در حوزه های برق، کنترل و ابزاردقیق، سیستم های مخابرات و صوت، سیستم های حفاظت الکترونیک و سیستم های کنترل حریق می باشد.

همچنین به منظور کسب مهارت های لازم جهت کار با تجهیزات و بهره برداری صحیح و اصولی از سیستم ها، این شرکت مطابق با سرفصل های آموزشی و تخصصی سیستم ها، اقدام به برگزاری دورهای آموزشی اپراتوری و نگهداری و در صورت نیاز، آموزش های تخصصی خارج از کشور جهت بروزرسانی اطلاعات کارفرمایان می نماید.